• hry hrusov
  • ciko boba a mata

Najbližšie
vystúpime tu:

Kino Kultúra KRUPINA
Hudobno - spevný program pri príležitosti 30.výročia založenia súboru { 20.10.2023 }

VIBE Krupina
Folklórny KVÍZ a ľudová zábava pri príležitosti 30.výročia založenia súboru { 29.09.2023 }

Zvolen
Čepčenie - súkromná akcia { 23.09.2023 }

Zakladateľ súboru

Ing. Miloš Melich (1968, Krupina - 1999, Krupina) 

Od detstva sa venoval hudbe, hral na akordeóne, klarinete, husliach a cimbale. Bol vedúcim Ľudovej hudby Kopaničiari. Svoj čas venoval viacerým folklórnym kolektívom, pôsobil vo FSk Badínčanka z Dolného Badína, FSk Dobrona z Dobrej Nivy, FS Krtíšan. V roku 1993 založil FS Hont, ktorému obetoval celý svoj ďalši život. Pričinil sa o širenie poznatkov o málo etnológmi a folkloristami prebádanom regióne HONT. Vzbudil záujem mladých ľudí z Krupiny a okolitých dedín o odkaz naších otcov a tým spolu rozšírili rady folklórneho hnutia na Slovensku. 

Zriaďovateľ súboru

Kultúrne centrum v Krupine

Zriadeľovateľom folklórneho súboru Hont je od jeho počiatku Mesto Krupina, Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča, príspevková organizácia. Riaditeľom organizácie je Ján Aľakša. Pod KCaMAS patrí: Oddelenie kultúrno-komunitných aktivít vrátane redakcie Krupinských aktualít a Kina Kultúra, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, Mestská knižnica v Krupine, Informačné centrum mesta Krupina. Centrum sa venuje vydávaniu publikácií, organizácií kultúrno spoločenskych akcií, muzeálnym činostiam.