O nás

Folklórny súbor Hont                                             

♦    Folklórny súbor HONT bol založený v januári 1993 v Krupine z iniciatívy Miloša Melicha (5.3.1968 Krupina – 30.11.1999 Krupina) neskoršieho riaditeľa MsKS, ktorý bol zároveň aj prvý vedúci súboru. Prvý nácvik sa uskutočnil 28. 2. 1993 v Krupine. Odvtedy FS Hont pracuje nepretržite až do súčasného obdobia. 

♦   Organizačnou vedúcou je Alžbeta Kocková. Ľudovú hudbu vedie Tomáš Melich, mužskú a ženskú spevácku skupinu zastrešuje Veronika Spodniaková. Pozíciu tanečných pedagógov zastáva Barbora Gregáňová a Ján Kozelnický.

♦   Za 30 rokov existencie sa v súbore vystriedalo množstvo osobností, ktoré súbor pomohli sformovať. Pre súbor pripravili choreografie napr. Janka Kassová a Lýdia Takáčová, Jaroslav Uhrin, Andrea Jágerová a Martina Drugdová. V súbore pôsobili taneční pedagógovia Jaroslav Pivarč, Kamil Koželuha, Juraj Ševčík, Lenka Považanová, Ivan Smutný, Michaela Šuleková a Ľuboš Jombík.

♦   FS Hont sa pravidelne zúčastňuje folklórnych festivalov na celom Slovensku, predovšetkým v Hrušove, v Detve, v Kokave nad Rimavicou, v Heľpe, v Podhorí a iných, taktiež sa zúčastňuje súťažných a nesúťažných prehliadok organizovaných Národným osvetovým centrom a niekoľkokrát sa úspešne predstavil aj v zahraničí (Nemecko, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Sardínia, Česko, Švajčiarsko, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko a iné). 

♦   Kolektív folklórneho súboru tvoria študenti a mladí ľudia rôznych profesií z Krupiny a blízkeho okolia. Práca FS Hont je jedinečná tým, že ako jeden z mála súborov na Slovensku spracováva hudobný, tanečný a spevný materiál bývalej Hontianskej župy so zreteľom na oblasť Krupinskej planiny.

 

Repertoár                                                                  

Práve pracujeme na novom repertoári, ktorý vám s radosťou čoskoro predstavíme.

 

Napísali o nás

             

                                   

Región Hont                                                           

♦    Hont je jedným zo slovenských regiónov. Jeho územie je totožné s územím slovenskej časti bývalej Hontianskej župy. Hontianskou župou pretekali rieky Krupinica a Ipeľ. Rozloha Hontu v roku 1 910 bola 2 633 km². Administratívnym centrom Hontu bol Hontiansky hrad. Od polovice 16. storočia zasadala sedria v Krupine. Na konci 18. storočia sa centrom stolice stali Šahy. Od roku 1711 post hlavného župana dedične zastávali členovia rodu Kohári.

♦    Hontiansky komitát vznikol v 11. storočí odčlenením od Novohradského komitátu. Do konca 13. storočia sa komitát zmenil na šľachtickú stolicu. Významným mestom stolice bola Banská Štiavnica, ktorá bola roku 1787druhým najväčším slovenským mestom. V 19. storočí obývali Hont Slováci, Maďari a Nemci.V roku 1918 sa 4/5 územia Hontianskej župy stali súčasťou Česko-Slovenska, zvyšok pripadol Maďarsku.

 

Krupina                                                                    

♦     Mesto Krupina sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na dôležitom severo-južnom ťahu, ktorý vedie celým stredným Slovenskom od poľských až k maďarským hraniciam. Leži v údolí rieky Krupinica, v strednej nadmorskej výške 280 m, približne 28 km od Zvolena a 47 km od Šiah. Z geografického hľadiska patrí do geomorfologického celku Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vrchov - najrozsiahlejšieho pohoria sopečného pôvodu na Slovensku. 

♦    V histórii sa Krupina vyvíjala v rámci Zvolenskej a neskôr Hontianskej župy. Samostatný okres bol obnovený v roku 1996, pod jeho správu spadá 36 obcí. Je prirodzeným kultúrno administratívnym centrom severného Hontu. V roku 2011 mala Krupina 8000 obyvateľov. 

♦    Krupina získala mestské privilégia už v roku 1238 a preto sa radí k najstarším mestám na Slovensku. Na jej území sa nachádza množstvo historických a prírodných pamiatok. 

 

Sponzori: